Основни принципи

Основни принципи

Нашите ценности като фамилна компания

 • Ние се смятаме за прозрачна и модерна фамилна компания и така се представяме и на пазара на труда.
 • Устойчивото и по-нататъшното развитие на предприятието, за да бъде то предадено на поколенията, са на преден план при вземане на нашите решения.
 • Човечността, доверието, взаимното уважение и лоялността определят постъпките ни в ежедневието.
 • Ние държим на дадената дума (ръкостискане).
 • Професионализмът и бързото вземане на решения са важни белези на успеха.
 • Нашите идеали и ценности (качество, човечност, перспектива) са живи.

Нашите услуги за нашите клиенти

 • Създаването и изграждането на дългосрочни връзки с нашите клиенти е в основата за общия успех.
 • Устоите на нашата работа са надеждно качество, компетентност в дизайна и приложната техника, професионална консултация и свързани с продажбата услуги. Всички наши услуги се ориентирани към настоящи и бъдещи нужди на клиента.

Нашите критерии за качество

 • За нас качеството означава изпълнение на дефинирани изисквания във всички области.
 • Ние се ангажираме за непрекъснато подобряване, документирано със сертифицирана система за управление.

Нашите служители и ръководители

 • Ние се отнасяме с уважение помежду си.
 • Изискваме висока мотивираност и подходяща информация и насърчаваме обучението и усъвършенстването.
 • Особено много ценим опита, приемствеността и дългогодишното сътрудничество.
 • Нашите ръководители идват на първо място от компанията. Отличават се с висока управленска компетентност и образцово поведение.

Нашата организация

 • Ние имаме децентрализирана организация, структурирана по сфери на дейност и регионални единици. Централно се ръководят само онези функции, които имат ефект за синергията и производителността или са стратегически необходими.
 • Имаме кратки и ясни пътища за вземане на решения.
 • Вътрешните регламенти и задължителните доклади са основата за надлежно управление на предприятието.
 • Стратегическата посока на фирмената група се задава от собствениците и ръководството на групата, подкрепяни от щаба на групата и ръководствата на подразделения.
 • Целите на нашето предприятие се определят заедно и се преследват на собствена отговорност.

Нашата социална среда

 • В съответствие с нашите фундаментални ценности ние уважаваме нравите и обичаите на страните и регионите, в които развиваме дейност.
 • Ние се интегрираме в живота на съответната среда.
 • Насърчаваме набирането на квалифицирани служители и ръководители от регионите, в които работим.

Нашата околна среда

 • стойчивото използване на суровини е висш приоритет за нас.
 • Постигаме го с добив на енергия от собствени електроцентрали на биомаса, с най-модерните ресурсоопазващи технологии на преработка и екологосъобразни логистични системи.

Нашите информационно- съобщителни системи

 • Ние съзнателно инвестираме в ориентирани към бъдещето информационно-съобщителни системи.
 • С тях управляваме нашето предприятие ефективно, включвайки партньорите си в съотносимите за тях процеси на създаване на стойност.