Ръководство на Групата

Днес групата EGGER е собственост на братята Мaйкъл и Фритц Еггер, които като собственици помагат да се определят стратегическите й задачи. Оперативното управление на дейностите на семейната фирма се осъществява от Ръководството на групата EGGER в лицето на Томас Лайсинг, Улрих Бюлер и Валтер Шигл.

Валтер Шигъл

02PI-CO-GM-walter-schiegl-04b-thumb.jpg

Ръководство на групата EGGER
Производство / технологии

Откритостта и прозрачността в общуването с нашите служители, обществеността и нашите съседи са в основата на идентифицирането на  EGGER. Особено важни за нас са устойчивото използване и екологичната чистота на нашите суровини, продукти и процеси.

Улрих Бюлер

02PI-CO-GM-ulrich-buehler-04b-thumb.jpg

Ръководство на групата EGGER
Продажби / маркетинг

За няколко десетилетия EGGER придоби репутацията на иновативна, динамично развиваща се компания. Иновациите започват с нашите основни материали, разработката на иновативни материали и се простират до създаването на актуални декори и повърхности. При това ние разработваме не само продукти, ние предлагаме на нашите клиенти цялостни решения.

Томас Лайсинг

02PI-CO-GM-thomas-leissing-04-thumb2.jpg

Ръководство на групата EGGER
Финанси / управление / логистика
(Говорител на ръководството на EGGER)

В продължение на години групата EGGER се развива успешно, разчитайки на собствените си способности. Интегрирането на нашите партньори е много важно за нас. Ние изграждаме дългосрочни отношения, както с нашите доставчици, така и с нашите клиенти.