Производство на материали от дървесина и облагородяване

Производство на материали от дървесина и облагородяване

За постоянното подобряване на екологичността на нашия производствен процес залагаме на международно сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда по ISO 14.001.

Нашите фабрики Унтеррадлберг (2009), Хексам (2010), Радауци (2010), Рион де Ланде (2013), Гифхорн (2013), Санкт Йохан в Тирол (2013), Вьоргл (2013), Мариенмюнстер (2014), Беверн (2014), Брилон (2015), Бюнде (2015) и Рамбервилер (2016) вече са отличени със световно признатия стандарт за системи за управление на околната среда. Целта е в бъдеще всички фабрики на EGGER да бъдат сертифицирани по ISO 14.001.

Германските обекти на EGGER в Брилон, Беверн, Гифхорн, Бюнде, Мариенмюнстер, Висмар, Хексам и Барони имат сертификация по ISO 50.001. Този стандарт е внедрен през 2011 г. и се отнася до управлението на енергийните потоци.


→   Оценки на жизнения цикъл на продуктите