Устойчиво горско стопанство

Устойчиво горско стопанство

EGGER означава щадящо отношение към ресурса дървесина. Като възпроизвеждаща се суровина дървесината сама по себе си е устойчива, но само природосъобразното стопанисване може да гарантира запазване на горските площи. Поради това в EGGER предпочитаме да преработваме дървесина от сертифицирани гори. При строга методика за контрол (Due Dilligence System) всяка закупена дървесина се следи в рамките на EUTimberReg и обичайните сертификации на горите.

За контролирано устойчива верига на доставките има „Forest Stewardship Council“ (FSC®) и „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC).

Освен това EGGER следи за спазването на своите директиви чрез т. нар. обратна интеграция. Това означава, че във все по-голяма степен се снабдяваме с дървесина и чрез собствени фирми за снабдяване и горско стопанство. Така можем да проследим произхода до дървото в гората.


→   Дъскорезница