Дъскорезница

Дъскорезница Фактор за създаване на добавена стойност и източник на суровини за интегрирани обекти

Ние залагаме на напълно интегрирани обекти. Те съчетават производството на бичена дървесина в дъскорезницата с производството на ПДЧ и MDF, а дори и с производството на ламинирани паркети в един обект.

Иновативните технологии за рязане, както и ползването на синергийни ефекти чрез свързване към обекта за материали на дървесна основа в Брилон гарантират значителни предимства. С директната връзка към железопътната мрежа освен това можем да осигурим природосъобразни структури за транспорт и доставка.
Ovakvom organizacijom potpuno integsirane lokacije izbegavamo 5.800 kamionskih prevoza godišnje..

Подобни системи има в обектите ни във Висмар (Германия) и в Радауц (Румъния).


→   Производство на материали от дървесина