Ресурсна ефективност

Ресурсна ефективност

EGGER оптимизира използването на дървесината. По отношение максималното изчерпване на потенциала на суровината сме убедени в концепцията за каскадно използване. Правилото е: материално преди термично.

От производството на масивна дървесина в дъскорезницата до производството на материали на дървесна основа суровината дървесина се оползотворява напълно. Всички дървесни отпадъци от производството се ползват в нашите собствени предприятия за облагородяващи процеси и така винаги създават добавена стойност. Едва, когато използването като материал е вече невъзможно дървесните отпадъци и биогенни вещества се използват за производство на електрическа и топлинна енергия.


→   Сваляне