Опазване на климата чрез възобновяема енергия

Опазване на климата чрез възобновяема енергия

Биогенните горивни материали, които не могат да бъдат оползотворени като производствен материал, EGGER превръща в топлина и екологична електроенергия. Следните ни обекти разполагат със собствени енергоцентрали на биомаса:


  • St. Johann in Tirol (AT)
  • Unterradlberg (AT)
  • Brilon (DE)
  • Wismar (DE)
  • Hexham (UK)
  • Rion des Landes (FR)
  • Rădăuți (RO)


Чрез използването на енергията от биомаса годишно спестяваме около 746 000 тона емисии на CO2.

Общо около три четвърти от нашите емисии на CO2 за енергодобив идват от възобновяващи се, неутрални по отношение на CO2 горивни материали.

 

→   Ресурсна ефективност