Рециклиране

Рециклиране

EGGER инвестира в ресурсоопазващи технологии, като същевременно залага на рециклирането. До 30% от дървесината в нашето ПДЧ представлява рециклиран материал. Преработваме само стара дървесина от мебели, палети, опаковки от дървесина, строителна дървесина и дефектен лесоматериал, която съответства на действащите разпоредби и изпитвателни системи. Нашите фабрики допълнително проверяват материала визуално и сортират замърсената дървесина за термична употреба.

Във Великобритания, Германия и Румъния Групата EGGER има собствени рециклиращи предприятия с фирмено наименование „Timberpak“. Там собствената стара дървесина се обработва и оползотворява в производството на ПДЧ. Допълнително в обектите ни се явяват много собствени странични продукти и остатъци, които EGGER облагородява до материали или използва енергетично за производство на топлина и екологична електроенергия.


→   Възобновяема енергия