Прозрачност чрез оценки на жизнения цикъл на продуктите

Прозрачност чрез оценки на жизнения цикъл на продуктите

EGGER създава прозрачност чрез надеждна база данни и компетентни консултанти. Използването на нашите продукти за сграда, сертифицирана като устойчива, трябва да бъде колкото е възможно по-лесно. Затова обобщаваме всички важни за околната среда данни за нашите материали в декларациите EPD.

Какво е EPD?
EPD е съкращение от „Environmental Product Declaration“. Екологичните продуктови декларации предоставят цялата важна за околната среда информация за даден материал:

  • описания на продуктите
  • удостоверения и изпитвателни доклади за свойствата на продуктите
  • ингредиенти
  • производствени процеси
  • оценка на жизнения цикъл
  • използване на ресурси
  • отпадъци

За какво служи EPD?
Екологичните декларации за продуктите позволяват на строителните предприемачи, архитектите или преработвателите да установят какъв е екологичният принос на материалите. Освен това получават повече яснота и контрол при сравняване на различни продукти и конструкции. Защото енергия се потребява и околната среда се натоварва не само в етапа на използване, но и при производството на строителни материали. Нашите EPD декларации допринасят за устойчиво строителство и обитаване през целия жизнен цикъл на сградата.

→   Рециклиране