Икономика на затворения цикъл в EGGER

От дървото до продукта – един затворен цикъл

 

EGGER означава отговорно отношение към суровината дървесина. Както в природата и нашите процеси са организирани в ресурсоопазващи цикли. Централно място заема затвореният цикъл на материалите. Централно място заема затвореният цикъл на материалите..

 Икономика на затворения цикъл в EGGEREnvironmental_cycle_720x350px_BG.jpg

Доклад за устойчиво развитие

Доклад за устойчиво развитие

"EGGER гледа сериозно на своята отговорност както за продуктите, които произвежда, така и за служителите и обществото. Можете да прочетете повече за нашите постижения по темата за устойчивостта в доклада за устойчиво развитие."

Към доклада за устойчиво развитие

Екологична брошура

Екологична брошура

Устойчиви конструкции и здравословна среда за живот с материалите на дървесна основа от EGGER. Екологичната брошура съдържа най-важната информация относно устойчиво развитие, опазване на ресурсите, оценка на жизнения цикъл на продуктите, екологични етикети и строителни сертификати.
Към екологичната брошура (English/PDF)

Сваляне

Изтегляния

В раздела за сваляне ще намерите всички актуални материали за сваляне на тема екология и устойчиво развитие.

Всички материали за сваляне
→   Устойчиво горско стопанство