Икономика на затворения цикъл в EGGER

От дървото до продукта – един затворен цикъл

EGGER означава отговорно отношение към суровината дървесина. Както в природата и нашите процеси са организирани в ресурсоопазващи цикли. Централно място заема затвореният цикъл на материалите.. U središtu je naš. Централно място заема затвореният цикъл на материалите..

 Икономика на затворения цикъл в EGGER

Сваляне

Изтегляния

В раздела за сваляне ще намерите всички актуални материали за сваляне на тема екология и устойчиво развитие.

Всички материали за сваляне

Екологична брошура

Екологична брошура

Устойчиви конструкции и здравословна среда за живот с материалите на дървесна основа от EGGER. Екологичната брошура съдържа най-важната информация относно устойчиво развитие, опазване на ресурсите, оценка на жизнения цикъл на продуктите, екологични етикети и строителни сертификати.
Към екологичната брошура (English/PDF)

→   Устойчиво горско стопанство