Compliance

EGGER е семейна компания, развиваща се устойчиво и активна по цял свят. За нашата фирмена дейност и за отношенията с всички наши партньори темата „compliance“ – т.е. спазването на нормативната уредба и вътрешните директиви – е от централно значение. За да се утвърди тази нагласа в мислите и действията на всички служители на EGGER, се уповаваме на следните нормативни документи.

Code of Conduct

EGGER Code of Conduct е етичен кодекс, базиран на ценностите, водещите принципи и целите на компанията. Code of Conduct съдържа ясни етични норми, които служителите следва да спазват.

Code of Conduct за доставчици

От нашите доставчици също очакваме да споделят нашите принципи за compliance. С Code of Conduct за доставчици задължаваме доставчиците да спазват действащите закони и други правила.

Антитръстови директиви

Всеки служител на EGGER е длъжен да познава и следва всички съответни антитръстови разпоредби. Собствената антитръстова директива и редовни обучения спомагат за правилно антитръстово поведение.

Антикорупционна директива

Ние най-строго заставаме срещу всякакъв вид вземане и даване на подкуп. В собствена антикорупционна директива са установени ясни забрани, както и какво е уместното отношение към подаръците и почерпките.

Указание за съответствие с капиталовия пазар

Нашето указание за съответствие с капиталовия пазар показва на инвеститорите, че правните изисквания на капиталовия пазар се взимат на сериозно от EGGER и се предотвратяват всякакви нарушения. Указанието е предназначено също така да увери, че изпълняваме очакванията на капиталовия пазар по отношение на поведението и организацията на една компания.