EGGER este o afacere de familie cu activitate internațională și în continuă expansiune. Subiectul Conformitate – respectarea prevederilor juridice și a directivelor interne – are o importanță decisivă în activitatea noastră comercială și în relația cu toți partenerii noștri. Următoarele măsuri constituie un instrument de ancorare a acestui comportament în conștiință și în acțiunile tuturor angajaților EGGER.

Conformitatea la EGGER

Conformitatea la EGGER

Codul etic EGGEReste un cod de conduită bazat pe valorile și misiunea companiei noastre, pe obiectivele companiei și pe cele zece principii ale Pactului Global al ONU. Codul etic conține standarde clare de comportament, care se vor respecta de către toți angajații.

Codul etic pentru furnizori

Așteptările noastre cu privire la principiile de conformitate din cadrul întregului lanț de livrare formulate de noi includ și furnizorii noștri. Prin Codul etic al furnizorilor, EGGER declară în mod expres faptul că solicităm furnizorilor noștri să respecte legile în vigoare și principiile Pactului Global al ONU.

Codul etic pentru furnizori
Legislație antitrust

Legislație antitrust

Toți angajații noștri trebuie să cunoască și să respecte prevederile relevante din legislația antitrust. În acest sens există un ghid propriu antitrust și se organizează în mod regulat traininguri obligatorii, precum și audituri bazate pe analiza riscurilor pentru a acționa corect, în spiritul legislației antitrust.

Prevenirea corupției

Declarăm că suntem împotriva tuturor tipurilor de corupție și coruptibilitate. În ghidul nostru privind prevenirea corupției sunt interdicții și instrucțiuni clare pentru un mod de acțiune corespunzător la întocmirea invitațiilor și acordarea cadourilor. Și în traininguri angajații sunt sensibilizați în mod corespunzător.

Prevenirea corupției
Donații și sponsorizări

Donații și sponsorizări

Pentru EGGER este foarte importantă bunăstarea comunității locale. Pentru donații și sponsorizări există însă prevederi clare. Ghidul de conformitate EGGER privind donațiile și sponsorizările stabilește standardul valabil la nivel global. Sprijinim exclusiv organizații sau activități ce au ca punct central domeniile sănătății, social, învățământ și protecția mediului. Orice sprijin referitor la partide politice, candidați sau deținători ai unei funcții este exclus. De asemenea se exclude susținerea oricărui scop religios, precum și sportul de performanță.

Protecția datelor

EGGER stabilește diverse măsuri pentru ca legile aplicabile privind protecția datelor să fie respectate și pentru ca datele cu caracter personal să fie procesate cu cea mai mare grijă. Un ghid propriu privind protecția datelor, traininguri obligatorii regulate, precum și audituri bazate pe analiza riscurilor vin în sprijinul acestor demersuri.

Protecția datelor
Piața de capital

Piața de capital

Prin ghidul nostru privind conformitatea pe piața de capital le arătăm finanțatorilor că la EGGER reglementările legale pentru piața de capital sunt luate în serios și că sunt prevenite eventuale încălcări. În afară de aceasta, ghidul asigură faptul că îndeplinim așteptările impuse de piața de capital în ceea ce privește comportamentul și organizarea unei companii.

Birou de mediere

Comportamentul non-etic și mai ales ilegal poate determina daune considerabile pentru EGGER în calitate de companie, pentru angajați, dar și pentru domeniul public. Pentru a descoperi și pentru a evita un astfel de comportament, EGGER a instituit un birou de mediere. În cazul unei suspiciuni sau în cazul unui indiciu privind comportamentul greșit angajații, furnizorii, clienții și alte entități terțe se pot adresa avocatului extern și astfel neutru, Dr. Carsten Thiel von Herff în calitate de mediator. Se poate contacta biroul de mediere și în mod anonim, dacă se dorește acest lucru.

Birou de mediere

Contactul cu biroul de mediere

Alte informații