Hout is voor ons een grondstof en een waardevol materiaal: uit deze hernieuwbare grondstof uit de natuur maken een breed productgamma voor de meubel-en interieurbouw, vloeren en de constructieve houtbouw.
Trouw aan onze missie "Meer uit hout" is het voor ons belangrijk duurzaam te handelen, grondstoffen te sparen en het klimaat te beschermen.
Hoe onze producten hiertoe bijdragen, wordt duidelijk gemaakt door onze duurzaamheidsindicatoren. Zij tonen duidelijk en transparant de impact van een product op het milieu.

Plaatmateriaal uit hout is klimaatvriendelijk.

CO2-voetafdruk

Elk product laat sporen na in het klimaat. Met de CO2-voetafdruk kan men achterhalen hoe groot deze zijn. Onze grondstof hout absorbeert tijdens zijn groei CO2 en slaat het op. Bij het transport en de verwerking van hout komt CO2 vrij. De CO2-voetafdruk is verschil tussen opslag en uitstoot van CO2. Bij onze producten op basis van hout is die voetafdruk zeer klein omdat er meer CO2 in het product gebonden wordt, dan er vrijkomt bij transport en verwerking.

De indicator komt overeen met CO2-equivalent GWP 100 cradle-to-gate (A1-A3 volgens EN 15804)

Materialen op basis van hout groeien zijn hernieuwbaar.

Bijdrage aan de bio-economie

Hout groeit in enkele decennia weer aan, terwijl fossiele brandstoffen miljoenen jaren nodig hebben om te ontstaan. Daarom is het belangrijk steeds meer hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. De indicator toont hoeveel materiaal van het product afkomstig is uit hernieuwbare grondstoffen (hout, papier) en uit fossiele grondstoffen (lijm, was, hars) . Zo geven we voor elk product transparant aan welke bijdrage het tot de bio-economie levert.

De indicator heeft betrekking tot alle bestanddelen van het product op basis van het gewicht. Het is gebaseerd op een interne berekening.

We sparen natuurlijke grondstoffen.

Bijdrage tot de kringloopeconomie

Om natuurlijke grondstoffen uit te sparen, moeten we producten die voorhanden zijn, zo goed mogelijk hergebruiken, recyclen en herwaarderen. Hoe goed dat in de praktijk lukt, wordt getoond door deze indicator. Hij deelt de inhoudsstoffen volgens categorie in: gerecycled materiaal (bvb. oude meubelonderdelen of paletten) en nevenproducten uit de zaagindustrie (houthaksel of houtspaanders) dragen bij tot de kringloopeconomie. De overige productbestanddelen komen uit "nieuwe" grondstoffen zoals uitdunningshout, lijm en papier.

De indicator heeft betrekking tot alle bestanddelen van het product op basis van het gewicht. Het is gebaseerd op een interne berekening.

We kiezen voor korte transporten.

Houtaandeel uit de regio

Door in te kopen in de regio en voor een zo kort mogelijk transport te zorgen, versterken we de regionale economie en reduceren we de verkeersdrukte. De indicator toont aan, welk houtaandeel in het product uit een omtrek van maximaal 150 km komt.

De indicator heeft betrekking op de transportafstand van het hout gebruikt in het product. De berekening is extern geverifieerd (ISO 382000 "specified regional").

We gebruiken hout uit geverifieerde en gecertificeerde bronnen.

Houtaandeel uit geverifieerde en gecertificeerde bronnen

Hout is dankzij zijn eigenschap als hernieuwbare grondstof over het algemeen duurzaam. Maar opdat volledig zou opgaan, moeten de bossen volgens economische, ecologische en sociale criteria ook duurzaam beheerd worden. Hiervoor bieden wij bewijzen voor onze waardeketens: al onze producten op basis van hout zijn 100% geverifieerd door derde partijen volgens ISO 38200. Dit bevestigt de wettelijkheid van de origine van het hout. Bovendien zijn alle EGGER fabrieken gecertificeerd volgens de normen van FSC en PEFC in het kader van de Chain-of-Custody.

De indicator heeft betrekking tot voor het product gebruikte hout. De berekening is extern geverifieerd (geverifieerd legaal = proportie van ISO 38200 "verified" van alle hout gebruikt in het product, waarvan gecertificeerd = proportie van ISO 38200 "certified" van alle verse hout gebruikt in het product).

Volledige transparantie voor onze producten

We publiceren alle bestanddelen die gebruikt worden in onze producten. Hiervoor stellen we 2 soorten documenten ter beschikking: de EPD's ("Environmental Product Declarations") die de ecobalans van onze producten weergeven en de EHD's („Environmental and Health Datasheets“).

Naar onze EDP's en EHD's