Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer
Duurzaam bosbeheer

Bossen zijn waterreservoirs, zorgen voor biodiversiteit, worden gebruikt voor recreatie en leveren de natuurlijke grondstof hout. Om dit zo te houden, moeten ze zo duurzaam mogelijk worden beheerd. We zetten ons in voor het bevorderen van de duurzame bosbouw en het behoud van natuurlijke grondstoffen.

We beschermen het klimaat en natuurlijke grondstoffen door zo regionaal mogelijk, in de directe omgeving van onze fabrieken, hout in te kopen en door gerecycled hout en houtresten uit de zagerij te gebruiken.

Duurzaamheidsverklaring

Meer informatie over ons duurzaamheidsmanagement en het behalen van onze strategische doelen voor duurzaam inkopen vindt u in ons duurzaamheidsrapport.

Meer informatie

Als we voor onze productie vers hout nodig hebben, kopen we bij voorkeur regionaal hout uit gecertificeerde bossen.

U bevestigt dat de beheermethode van een gecertificeerde bosbouwonderneming voldoet aan de minimumvereisten van de nationale bosbouwwetten en de vereisten van het betreffende certificeringssysteem.

Als onderdeel van ons EGGER zorgplichtsysteem zorgen we voor de naleving van de wettelijke en sociale normen in onze toeleveringsketens. Dit zorgplichtsysteem wordt volgens de voor de toeleveringsketen erkende normen gecertificeerd.

Het naleven van de wettelijk voorgeschreven zorgplicht bij EGGER wordt door erkende auditbedrijven gecontroleerd en bevestigd.

EGGER sourcing sustainable wood

Als u dit symbool ziet, kunt u zeker zijn van een duurzame houtinkoop en duurzaam bosbeheer..

Met onze fabrikantenverklaring over het duurzaam inkopen van hout (VRG270) creëren we transparantie. De daarin genoemde duurzaamheidswaarden worden bij ons door derden aan de hand van de nieuwe ISO 38200 geverifieerd.