EGGER staat voor een verantwoorde omgang met de grondstof hout. Net zoals in de natuur worden ook in onze productieprocessen grondstoffen gespaard. Centraal staat onze gesloten materialenkringloop.

Duurzame economie

Duurzame economie

Houtzagerij

Gebruik van nevenproducten uit zagerijen

Productie van houtmaterialen

Productie en verdere verwerking van materiaal op basis van hout

Wij zetten ons in voor duurzaam bosbeheer. Wij zorgen dat de wettelijke en sociale normen in onze toeleveringsketens worden nageleefd. Ons hout is afkomstig van 100 % geverifieerde legale en gecontroleerde bronnen volgens ISO 38200. Bij voorkeur kopen wij rondhout uit gecertificeerde bossen in de inkoopregio.

Meer informatie

Wij kopen bij voorkeur nevenproducten van regionale en gecertificeerde zagerijen. Door gebruik te maken van nevenproducten besparen we op natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie

Voor een voortdurende verbetering van onze milieuprestaties in het productieproces, kiezen wij voor internationaal gecertificeerde energie- en milieubeheersystemen in overeenstemming met ISO 50001, ISO 14001 en EMAS.

Meer informatie

Product-ecobalans

Planning en toepassing

Recycling

Recycling

Hernieuwbare energieën

Hernieuwbare energie

Wij bieden volledige transparantie via onze milieugebonden productverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD's). Deze voorzien deskundigen van belangrijke informatie over milieu- en gezondheidsaspecten en zijn tevens beschikbaar voor geïnteresseerde eindgebruikers - voor elk van onze basisproducten.

Meer informatie

Wij recyclen afvalhout als onderdeel van ons productieproces voor onze materialen op basis van hout. Dit hout is afkomstig van afgedankte goederen zoals meubels, pallets of verpakkingsmateriaal. Op deze manier besparen we op nieuwe grondstoffen en vergroten we het effect van CO2-opslag.

Meer informatie

Wij zetten warmte om in groene stroom in onze eigen biomassacentrales. De biomassa- en houtresten kunnen niet meer als productiemateriaal worden gebruikt.

Meer informatie