Volgende verkoopvoorwaarden gelden voor contracten met zakenlui en ondernemingen in een zakelijk kader en met publiekrechtelijke rechtspersonen inclusief publiekrechtelijke speciale fondsen.