Ovdje navedeni opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovorne odnose s trgovcima i poduzetnicima u okviru njihovog poslovanja, te s pravnim osobama javnog prava, uključujući i posebne fondove prema javnom pravu.