Ovako ćete ostvariti svoje zamisli

Products for furniture and interior design

Pregledni prikaz nove kolekcije. Pogledajte video!

Produljujemo trajanje EGGER dekorativne kolekcije do kraja 2023. To vam daje još veću sigurnost kod projektiranja i slobode kod oblikovanja za realizaciju vaših ideja kroz dodatne varijante proizvoda i optimiziranu dostupnost.

Proširenje vam donosi ...
...veću sigurnost planiranja za vaše projekte.
...više individualnosti kroz povećanu slobodu dizajna.
...više ažuriranih informacija u našoj aplikaciji.

Sve informacije skraćeno sažete

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije. Usklađivanje dekora je moguće samo na pravom uzorku.