Ovako ćete ostvariti svoje zamisli

Pregledni prikaz nove kolekcije. Pogledajte video!

Produljujemo trajanje EGGER dekorativne kolekcije do kraja 2023. To vam daje još veću sigurnost kod projektiranja i slobode kod oblikovanja za realizaciju vaših ideja kroz dodatne varijante proizvoda i optimiziranu dostupnost.

Proširenje vam donosi ...
...veću sigurnost planiranja za vaše projekte.
...više individualnosti kroz povećanu slobodu dizajna.
...više ažuriranih informacija u našoj aplikaciji.

Sve informacije skraćeno sažete

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije. Usklađivanje dekora je moguće samo na pravom uzorku.