Izolacija od buke od koraka s OSB pločama u stropu s drvenim gredama

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili trebate podršku u vezi naših proizvoda i njihove primjene? Naši inženjeri će vam rado pomoći sa svim upitima:

Kontaktirajte nas

Prodajni partneri u Vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veletrgovaca. Ovdje možete naći prodajna mjesta naših proizvoda.

Na pretraživanje prodajnih partnera

Zvučna izolacija bitan je čimbenik kvalitete za stanare i korisnike zgrada. Kod ocjenjivanja građevnih komponenti ispituje se kvaliteta izolacije od zvuka iz zraka i - naročito kod stropova - djelotvornost izolacije buke koraka.Kod stropova s drvenim gredama dobra izolacija buke koraka može se postići dodatnim mjerama, primjerice, spuštenim stropovima i ponderiranjem sirovog stropa. Kvaliteta zvučne izolacije uvelike ovisi o kvaliteti izvedbe.

Višeslojne konstrukcije mogu imati dobra svojstva zvučne izolacije usprkos činjenici da se radi o laganoj drvenoj okvirnoj konstrukciji. Te konstrukcije štite od vanjske buke i smanjuju ne samo prijenos zvuka iz zraka, nego i prijenos buke koraka unutar zgrade.
Za dobru zvučnu izolaciju uz dobra izolacijska svojstva građevne komponente presudna su sljedeća ključna načela:

  • Izbjegavanje zvučnih mostova preko kojih bi moglo doći do prijenosa zvuka
  • Smanjenje prijenosa zvuka preko bočnih komponenti
  • Izbjegavanje spojeva koji nisu propisno zatvoreni

Razina buke koraka u stropovima višekatnih stambenih zgrada može se smanjiti raznim mjerama, primjerice, postavljanjem spuštenih stropova, ponderiranjem sirovog stropa ili kombinacijom tih mjera.

Kao karakteristične vrijednosti zvučne izolacije građevnih komponenti u našem katalogu su za mnoge komponente navedene informacije o procijenjenoj vrijednosti izolacije zvuka iz zraka R'w,R i procijenjena razina standardne buke od koraka L'n,w.

Dobro je znati

Vrijednost izolacije zvuka iz zraka

Procijenjena vrijednost izolacije zvuka iz zraka [Rw u dB] opisuje kvalitetu građevne komponente u pogledu izolacije od zvuka iz zraka. Ako se radi o vanjskoj komponenti, ona smanjuje buku s ulice do mjere da se više ne smatra smetnjom.

Razina buke koraka

Za razliku od izolacije zvuka iz zraka, koja se za građevnu komponentu opisuje kao dimenzija izolacije, kvaliteta izolacije stropa od buke koraka definira se razinom zvuka, standardnom razinom buke koraka [Ln,w u dB]. To označava kolika razina zvuka je u prostoriji ispod stropa da bi nastala definirana buka koraka iznad stropa.

Preporučeni proizvodi za zvučnu izolaciju