Zaštita od vlage

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili trebate podršku u vezi naših proizvoda i njihove primjene? Naši inženjeri će vam rado pomoći sa svim upitima:

Kontaktirajte nas

Prodajni partneri u Vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veletrgovaca. Ovdje možete naći prodajna mjesta naših proizvoda.

Na pretraživanje prodajnih partnera

Na ovoj stranici možete naći savjete i preporuke o ispravnoj zaštiti od vlage i zaštitu drva. Učestala i dugotrajna velika vlažnost materijala može oštetiti drvo.  To naročito pogađa krovove i vanjske zidove, koji su izloženi vanjskim vremenskim utjecajima, a na njih mogu utjecati i difuzija vodene pare i strujanje toplog zraka u prostoriji. S nekoliko jednostavnih mjera mogu se izvesti suhe i sigurne konstrukcije.

Paropropusne drvene okvirne konstrukcije

Kod ovog načina gradnje obloga od OSB ploča na unutarnjoj strani zida redovno preuzima funkciju parne brane, kao i funkciju zrakonepropusnog sloja i ukrute.

OSB ploča je dostatna parna brana na unutarnjem zidu ako je vanjska obloga zida izvedena od izuzetno paropropusnih materijala kao što su DHF paneli.

Za zaštitu nosivih kostrukcija od oborinske vode ili prskanje vode u donjem dijelu mogu se poduzeti sljedeće mjere:

  • ventilirane fasade
  • kompozitni sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
  • projektiranje velikih krovnih prijepusta

Kod izvedbe zrakonepropusnog sloja spojeve između ploča i spojeve s drugim građevnim elementima treba pokriti prikladnim ljepljivim trakama. Kod objekata kod kojih su postavljeni visoki zahtjevi u pogledu zrakonepropusnosti - primjerice, kod pasivnih kuća - preporučujemo korištenje ploča OSB 4 TOP, koje su dokazano zrakonepropusne. Zrakonepropusnost objekta treba provjeriti ispitivanjem zrakopropusnosti tzv. blower door testom, po mogućnosti tijekom gradnje.

Gotovo je nemoguće u potpunosti izbjeći procurivanje u konstrukciji. Drvena okvirna konstrukcija koja je u velikoj mjeri paropropusna omogućava naknadno sušenje u slučaju da je vlaga usprkos svim mjerama doprla do konstrukcije.

Zrakonepropusnost

Zrakonepropusnost komponente ne dozvoljava da okolni zrak uslijed razlika u pritisku izlazi iz unutarnjeg prostora kroz poprečni presjek komponente. To strujanje dovodi do gubitka topline, a u najgorem slučaju do kondenzacije u poprečnom presjeku građevne komponente.

Difuzija

U našem klimatskom području do difuzije dolazi uglavnom u zimskom razdoblju, između toplog zraka u unutrašnjosti i hladnog vanjskog zraka. Kod paropropusnih drvenih okvirnih konstrukcija taj se proces može ublažiti difuznim svojstvima EGGER OSB ploče do mjere da s vanjske strane nema kondenzacije.

Otpornost na vjetar

Ako se vanjska obloga izvede od paropropusnog materijala na bazi drva poput Egger DHF panela, izbjegava se prolaz hladnog vanjskog zraka kroz izolacijski sloj. Da bi se postigla ta razina otpornosti na vjetar potrebni su tijesni spojevi ploča s profilom pero i utor.