.

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili trebate podršku u vezi naših proizvoda i njihove primjene? Naši inženjeri će vam rado pomoći sa svim upitima:

Kontaktirajte nas

Prodajni partneri u Vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veletrgovaca. Ovdje možete naći prodajna mjesta naših proizvoda.

Na pretraživanje prodajnih partnera

Protupožarna zaštita vrlo je važna kod projektiranja i izgradnje drvenih konstrukcija. Stručnjaci se danas slažu da gradnja s drvenim konstrukcijama - ako je izvedena ispravno - nema nikakvih mana u pogledu sigurnosti stanara zgrade u slučaju požara. Ipak, današnji propisi o gradnji još uvijek sadrže brojna ograničenja i dodatne uvjete za drvene konstrukcije i to treba imati na umu.

Gorenje drva može se proračunati

Kod projektiranja protupožarne zaštite razlikuje se između ponašanja građevnog materijala kod požara i vremenskog trajanja vatrootpornosti komponenti.

Drvo ili materijali na bazi drva općenito su zapaljivi materijali. No, to ne znači da se ne mogu koristiti u gradnji objekata koji će imati visok stupanj vatrootpornosti. Kada je potrebno, drvene komponente se mogu kombinirati s nezapaljivim materijalima.

To se načelo primjenjuje i kod drvenih okvirnih konstrukcija. Ako nosiva konstrukcija od drva i drvnih materijala ne može ispuniti uvjete protupožarne zaštite, mogućnosti su sljedeće:

  • dodatno oblaganje gips pločama, kako bi se dodatno povećala vatrootpornost, ili
  • u pregradama se mogu koristiti negorivi izolacijski materijali kako bi se značajno smanjio prijenos vatre i vrućine kroz konstrukciju.

U pravilu se konstrukcije od drva ili drvnih materijala mogu dimenzionirati prema brzini pougljenjenja u slučaju požara ili prema potrebnom vremenskom trajanju vatrootpornosti.

Takve mjere omogućavaju projektiranje drvenih okvirnih konstrukcija koje će odolijevati požaru tijekom 90 minuta (REI 90, F90-B) i duže. Iz trajanja vatrootpornosti drvenih konstrukcija ne proizlaze nikakva ograničenja za njihovu uporabu.

Dodatne informacije o protupožarnoj zaštiti mogu se naći u .