Izgradnja ravnog krova s EGGER OSB pločama

Kod projektiranja i realizacije ravnog krova kod gradnje drvom potrebna je posebna pozornost. Krovna oplata od OSB ploča prikladna je za prijenos planiranih vertikalnih opterećenja krovnog pokrova ili težine snijega na podkonstrukciju.

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili trebate podršku u vezi naših proizvoda i njihove primjene? Naši inženjeri će vam rado pomoći sa svim upitima:

Kontaktirajte nas

Prodajni partneri u Vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veletrgovaca. Ovdje možete naći prodajna mjesta naših proizvoda.

Na pretraživanje prodajnih partnera

OSB ploče ili paropropusni paneli za oblaganje poput naših ploča sada se koriste često i na brojne načine kod ventiliranih i neventiliranih drvenih krovnih konstrukcija. Ovdje su detaljnije opisane moguće primjene i preporuke za obradu za krovnu oplatnu konstrukciju i podložne slojeve kod kosih ili ravnih krovova pod metalnim pokrovom, izolacije krova ili krovnim crijepovima malog formata. Razlikujemo između dva glavna područja primjene – ravni krovovi i kosi krovovi, pri čemu se razlikuje između ventiliranih i neventiliranih konstrukcija.

Ravni krovovi i krovovi s malim nagibom - nosiva krovna oplata

Krovna oplata odOSB ploča prikladna je zaprenošenjeplaniranihvertikalnih opterećenjas krovnog pokrova i opterećenja od snijega na donje dijelove konstrukcije.To je obično slučaj kod ravnih krovova i kod krovova s malim nagibom s hidroizolacijom ili krovnom oblogom velikog formata. Kod takvih primjena izuzetno je važna velikaizvlačna snagaraznih spojnih sredstava (čavli, vijci), bez obzira na to treba li u OSB panele učvrstiti metalne krovove ili brtvene pokrove.

Informacije o tome kako se OSB ploče učvršćuju na nosivu drvenu konstrukciju, koji rasponi su mogući s kojom debljinom ploče i još mnogo toga možete naći u .

Kod ravnih krovova s drvenim konstrukcijama potrebna je posebna pažnja kod planiranja i realizacije. Uvjeti koje ravni krovovi moraju ispunjavati da bi bili sigurni i trajni opisani su u mjerodavnom .

Kosi krovovi - podloge s Egger DHF paropropusnim panelima za oblaganje

Kod kosih krovova s krovnim oblogama koje se sastoje od malih komada, poput crijepova ili betonskih blokova na roženicama se kao podloga koriste Egger DHF Paropropusni paneli za oblaganje.Njihovo precizno oblikovanje iprofil s utorom i perom za čvrsto spajanjeosiguravaju da će kondenzat, kiša i snijeg koji prodiru kroz spojeve biti sigurno odvedeni u okapnice.

Općenito nisu potrebne nikakve dodatne mjere za krovove čiji nagib je barem 14°. Kod krovova s malim nagibom spojevi panela moraju biti prelijepljeni s prikladnom ljepljivom trakom.

U takvoj primjeni OSB ploče se mogu koristiti kao pokrovni donji sloj za eventualno potreban dodatni podkrov u obliku folije, pri čemu treba imati na umu da nema potrebe za zaštitom od kondenzacije i vlage.