Šume služe kao spremnici vode, osiguravaju bioraznolikost, služe za rekreaciju i daju prirodan resurs drvo. Kako bismo osigurali da će ispunjavati sve te funkcije, njima treba održivo upravljati. Zalažemo se za promicanje održivog šumarstva i očuvanje prirodnih resursa.

Doprinosimo očuvanju klime i prirodnih resursa tako što u najvećoj mogućoj mjeri kupujemo drvo u neposrednoj blizini naših tvornica i tako što koristimo reciklirano drvo i nusproizvode iz pilanarstva.

Izvještaji o održivosti

Dodatne pojedinosti o našem upravljanju održivošću i ispunjavanju naših strateških ciljeva održive nabave nalaze se u našem izvještaju o održivosti.

Opširnije

Ako za naše proizvode trebamo svježe drvo, prednost dajemo drvu iz obližnjih certificiranih šuma.

Certifikati potvrđuju da se tim šumama gospodari u skladu sminimalnim zahtjevima nacionalih zakona o šumama i uvjetima koje propisuje pojedini sustav certificiranja.

U okviru EGGER sustava dužne pažnje pazimo na poštivanje zakonskih i društvenih standarda u našim opskrbnim lancima. Naš sustav dužne pažnje certificiran je prema priznatim standardima za opskrbne lance.

Priznata društva za monitoring provode reviziju poštivanjazakonom propisane obveze dužne pažnje u društvu EGGER i o tome izdaju odgovarajuće potvrde.

EGGER sourcing sustainable wood

Kada vidite ovaj znak, možete biti sigurni da se radi o održivoj nabavci drva i održivom gospodarenju šumama.

Našomizjavom proizvođača o održivoj nabavci drva (VRG270) osiguravamo transparentnost. Podatke o održivosti navedene u toj izjavi provjeravaju treće strane preko novog standarda ISO 38200.