Uprava EGGER grupe
Danas su vlasnici EGGER Grupe braća Michael i Fritz Egger, koji kao vlasnici sudjeluju u donošenju strateških smjernica. Operativnim poslovanjem upravlja menadžment grupe EGGER s Thomasom Leissingom, Hannesom Mitterweissacherom, Frankom Böllingom i Michaelom Eggerom jun. vođeni.
Thomas Leissing

Thomas Leissing

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) AND SPEAKER OF THE GROUP MANAGEMENT

Thomas Leissing je član uprave EGGER-a od 2005. Zadužen je za financije i upravljanje, a od 2009. je i glasnogovornik uprave. Prije dolaska u EGGER radio je u korporativnim financijama jednog međunarodnog industrijskog koncerna izlistanog na burzi.

Frank Bölling

CHIEF SUPPLY CHAIN OFFICER (CSCO)

Frank Bölling je član uprave EGGER-a od 2022. i nadležan je za logistiku. U EGGER Grupi je od 2019., njegova zadnja fukcija je voditelj odjela logistike za EGGER Dekorativni proizvodi Istok. Prije je bio na vodećim pozicijama u području logistike i upravljanja opskrbnim lancima u raznim industrijskim sektorima.

Frank Bölling
Michael Egger jun.

Michael Egger jun.

CHIEF SALES OFFICER (CSO)

Michael Egger Jr. član je uprave grupe od 2022. godine i odgovoran je za prodaju i marketing. Prije toga je vodio EDP Central odjel prodaje i marketinga te je radio u upravljanju proizvodima i kao voditelj tvorničke prodaje u Brilonu. Prije toga radio je u poznatoj međunarodnoj industrijskoj tvrtki.

Hannes Mitterweissacher

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO)

Hannes Mitterweissacher zadužen je za tehnička pitanja i proizvodnju kao član uprave od 2022. U EGGER-u radi još od 1992. i otada je obavljao razne funkcije u području tehnike i proizvodnje. Zadnja takva funkcija bila je voditelj središnjeg odjela tehnike / proizvodnje.

Hannes Mitterweissacher