Laminati Flammex

Laminat Flammex je dekorativan, vatrootporan materijal za oblaganje. Prema standardu je klasificiran kao laminat tipa F (= teško zapaljivi).Važno je napomenuti da je ova razredba primjenjiva jedino kada i podloga i ljepilo ispunjavaju zahtjeve razreda B1 i francuskog protupožarnog razreda M1.

Primjene

  • Područja s povećanim zahtjevima otpornosti na vatru
  • Namještaj i uređenje interijera
  • Opremanje prodavaonica i izložbeni štandovi
  • Vrata
  • Pregradni zidovi

Prednosti

  • Vatrootporno (teško zapaljive)
  • Nema kapljica pri gorenju
  • Razvija malo dima
  • Otporno na ogrebotine i abraziju
  • Antibakterijsko svojstvo površine u skladu s ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Napomena

Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.Više transparentnosti

Daljne informacije o našim indikatorima održivosti

pogledajte ovdje.