Сближаването и положителната мотивация са в основата на работната среда, в която нашите служители се чувстват добре. Ето защо за нас е важно да подкрепяме нашите служители, било то чрез гъвкаво работно време, социални придобивки или индивидуално развитие на техните умения. Искаме нашите служители да се чувстват добре в нашите заводи.

Моят Повече от EGGER

Развитие на персонала

Работна среда

Награди