Ученици и студенти

Нашето желание е да поощряваме младите хора в тяхното развитие. За нас стратегическата интеграция на обучаващите се, работещите през ваканцията, стажанти и дипломанти е важна основа за устойчивото развитие на човешките ресурси. Ценният практически опит е първата стъпка към постоянна работа в EGGER. Ние отделяме необходимото време за подбор и наставничество на персонала, защото само с подходящите мерки може да се изградат добри взаимоотношения. Какво предлагаме на учениците и студентите, които искат да работят:

  • Наставничество от лични ментори
  • Мероприятие за въвеждане в колектива и развеждане в завода
  • Разговори за обратна връзка
  • Разговори за потенциала и оценка на постиженията
  • Справедливо възнаграждение
  • Участие в нашата програма за здраве
  • Отстъпки за продукти, храна на изгодна цена, предложения за спортни дейности и др.

Стажировка

Започнете Вашето професионално обучение в EGGER и за няколко години ще се превърнете в истински специалист. Ние предлагаме перфектни общи условия. С курс за професионална квалификация, завършен в EGGER, ставате част от най-търсените млади професионалисти във Вашата област и пред Вас се отварят безброй възможности.

Научете повече за професионалното обучение при нас

Дипломанти

Нашите специализирани отдели са постоянен източник на теми за дипломни работи. Заедно с определен за Вас наставник се дефинират цели и общи насоки, набелязват се опорни точки и се започва разработката. Качеството и тук е водещо за нас: отличните постижения се възнаграждават с премия!

Показване на свободните работни места

Стажанти

От четириседмичен стаж за ученици до шестмесечен стаж по специалността – стажанти ни съпътстват във всички отдели на компанията. Местата се попълват целево в зависимост от нуждите в нашите специализирани отдели. Нашите стажанти се развиват чрез работа по конкретни проекти, а ние опознаваме по-добре силните страни на потенциалните утрешни служители.

Научете повече за стажовете при нас