От разработването на иновативни продукти до високотехнологични производствени области и успешни продажби. Ние предлагаме широк спектър работни области и винаги търсим млади и мотивирани колеги, начинаещи в професията.

Първи стъпки

След завършване на обучението или следването за Вас започва нов етап от живота Ви. В EGGER за начинаещите преходът към професионалния живот е много лесен. Непринудената работна среда, в нашата фирма, всеобхватният въвеждащ етап , и подпомагането от опитни колеги им помагат бързо да се наложат в професията. Съвместните спортни дейности също допринасят за усещането за екипност.

Поощряване на развитието

Младите хора, придобили професионална квалификация или завършили висше образование, са често в началото на кариерата си и ние ги подкрепяме в по-нататъшния им път по възможно най-добрия начин. С нашите програми за усъвършенстване създаваме възможности за развитие с перспектива. Вземаме под внимание способностите и интересите на начинаещите професионалисти и заедно откриваме техните индивидуални възможности за развитие.

Бъдеще в EGGER

Поради мащабите и интернационалността на нашата компания между отделните заводи се извършва интензивен обмен. За нашите служители непрестанно се разкриват възможности да работят по надхвърлящи рамките на един завод проекти или дори за известен период от време да отидат в чужбина, за да натрупат там ценен опит.
Много от служителите, постъпили при нас веднага след обучението си, заемат сега ключови позиции и са ръководители на проекти, отдели или дори на заводи.